Cập nhật 20 căn nhà lốc III.6 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG TÂY – TRỤC ĐƯỜNG B1 – TRƯỜNG LƯU 30M

Các lô III.6-1 đến III.6-4 được cấp số nhà 44 ->38 đường B1 khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-01

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-02

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-03

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-04

HƯỚNG NAM – TRỤC ĐƯỜNG A3 – ĐỔI TÊN THÀNH ĐƯỜNG 16
  • Các lô III.6-5 -> III.6-12 được cấp số nhà 93 -->107 đường 16 khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-07

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-09

25,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-12

LỐC NÀY KHÔNG CĂN NHÀ NÀO CỬA CHÍNH HƯỚNG ĐÔNG

HƯỚNG BẮC –  ĐƯỜNG A8 LỘ GIỚI 10M
  • Các lô III.6-13 --> đếnn III.6-20 được cấp số nhà 16 -->02 đường A8 khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-15

16,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-17

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.6-20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *