Cập nhật 30 căn nhà tại lốc III.7 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH B1 – LỘ GIỚI 30M – HƯỚNG TÂY
  • Các căn III.7.1 -> III.7.4 được cấp số nhà 36->30 Đường B1 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, Khu Phố Phước Lai Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-1

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-2

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-3

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-4

30,000,000 
CÁC CĂN NHÀ HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG C3.1 CŨ ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH ĐƯỜNG N5
  • Các căn nhà III.7-5 đến căn III.7-17 được cấp số nhà 51 đến 75 đường N5, Dự án nhà ở thấp Tầng Thủ Thiêm,khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-07

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-12

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-15

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-17

LỐC NÀY KHÔNG CÓ CĂN HƯỚNG ĐÔNG

CÁC CĂN NHÀ HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG 16 ( Đường A3 cũ đổi tên mới đường 16).
  • Các căn III.7-18 đến III.7-30 được cấp số nhà 170  ->146 đường 1, dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-20

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-21

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-22

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-23

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-24

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-25

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-26

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-27

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-28

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-29

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.7-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *