Cập nhật 34 căn nhà dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại lốc III.8 khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

Đường Trường Lưu vẫn giữ nguyên tên là đường B1 Lộ giới 30m.
Các căn nhà ở đây đều có chiều ngang mẫu 8m, chiều dài 25.4m.
Lượng sân vườn sau gần 8m sân vườn

  • Các lô từ 1->8 được cấp số nhà từ 28 -->14 đường B1 Khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-03

27,500,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-1

15,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-2

17,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-4

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-5

26,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-6

25,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-7

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-8

Mặt tiền đường A4 – lộ giới 16m đối diện khu dân sinh 
Các lô  III.8-9 đến III.8-18.
Được đặt tên từ số nhà 43 -> 61 đường A4 khu phố Phước Lai , Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-11

20,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-12

20,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-15

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-17

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-18

Mặt tiền dẫn ra bờ hồ hướng Đông
Đường B2 đổi tên thành đường B3
Các căn lốc III.8-19 đến III.8-24
Được cấp số nhà từ 01 --> số 11 Đường B3 khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-20

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-21

14,800,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-22

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-23

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-24

Đường C3.1 đổi tên thành đường A5
Các lô từ III.8-25 —> III.8-34 được cấp số nhà  20 --> số nhà 02 Đường A5 khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-25

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-26

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-27

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-28

30,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-29

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-30

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-31

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-32

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-33

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *