Cập nhật chi tiết 20 căn nhà tại lốc III.1 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG 18 LỘ GIỚI 20M
  • Đường A2 đổi tên thành đường 18
  • Các lô III.1-1 -->III.1-10 được cấp số nhà 114 —>132 đường 18, dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-01

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-02

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-03

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-04

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-07

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-10

HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG A14 LỘ GIỚI 10M
  • Các lô III.1-11 -->III.1-20 được cấp số nhà  19  -->01 đườn A14, dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-12

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-15

16,500,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-17

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.1-20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *