Cập nhật chi tiết 22 căn nhà tại lốc II.11 dự án khu đô thị Đông Tăng Long

HƯỚNG TÂY – ĐƯỜNG N18 LỘ GIỚI 12M DẪN RA BỜ HỒ
  • Các căn nhà II.11-01 --> II.11-11 được cấp số nhà 30 -->10 đường N18 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.
  • Trừ 2 lô II.11-08 và II.11-09 đường này chưa xây dựng vì vẫn đang tình trạng hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở với chủ đầu tư hiện tại bên Thăng Long.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-01

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-02

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-03

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-04

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-07

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.11-08

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.11-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.11-11

HƯỚNG ĐÔNG – ĐƯỜNG N19 LỘ GIỚI 10M
  • Các căn nhà II.11-12 --> II.11-22 được cấp số nhà 01 -->21 đường N19 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.
  • Trừ 2 lô II.11-15 và II.11-16  vẫn đang hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở với chủ đầu tư Thăng Long. Hiện tại chưa có thấy triển khai xây dựng nên khu vực này sẽ được cập nhật tiếp trong thời gian tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *