Cập nhật chi tiết 60 căn nhà phố liên kế tại lốc II.14 dự án khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG A1 – LỘ GIỚI 20M
  • Đường A1 đổi tên thành được N7
    Chủ đầu tư HUD chỉ có trách nhiệm làm1/2 lộ giới con đường.
  • Căn II.14 lô số 1.2.3.4.8.10.25.26.28.29.30 theo dạng hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà và chưa triển khai xây dựng
  • Các lô II.14-01 -->II.14-30 được cấp số nhà 264 -->322 đường N7, dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm [ hoặc dự án nhà ở thấp tầng Thăng Long  đối với phân khu do Thăng Long Quản lý ] , khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-07

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-09

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-12

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-15

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-17

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-20

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-21

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-22

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-23

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-24

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-25

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-26

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà II.14-27

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-28

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-29

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THĂNG LONG

Chi tiết căn nhà II.14-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *