Cập nhật thực tế 92 căn Shophouse dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

LỐC IV.17 HƯỚNG ĐÔNG TỪ LÔ SỐ 1 ĐẾN LÔ SỐ 7
  • Mặt tiền đường B1 ( Chưa đổi tên thành Trường Lưu) lộ giới 30m từ cổng đi vào.
  • Số nhà từ số 1 đến số 15 đường B1 khu phố Phước Lai ,Phường Trường Thạnh, Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-3

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-4

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-5

Giảm giá!

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-6

14,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-7

MẶT TIỀN ĐƯỜNG A3 
  • Đường A3 được đổi tên thành đường 16 khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.
  • Các căn nhà từ số IV.17-08 đến IV.17-33 được lấy theo số thứ tự 144 -->94 đường 16, Kp Phước Lai.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-10

14,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-12

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-15

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-17

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-20

10,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-21

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-22

10,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-23

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-24

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-25

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-26

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-27

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-28

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-29

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-30

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-31

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-32

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-33

MẶT TIỀN ĐƯỜNG A5

  • Tên đường cũ là đường D4.13 giờ đổi tên mới là đường A5
  • Các ngôi nhà có số thứ tự IV.17-34 đến IV.17-58 được đặt theo số nhà 01 -->49 Đường A5  Dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai , Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-34

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-35

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-36

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-37

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-38

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-39

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-40

Giảm giá!

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-41

13,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-42

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-43

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-44

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-45

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-46

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-47

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-48

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-49

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-50

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-51

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-52

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-53

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-54

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-55

13,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-56

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-57

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-58

SHOPHOUSE 125 m² ĐƯỜNG B4
  • Đường B4 đổi tên thành đường D19
  • Các căn IV.16-1 đến IV.16-17 được cấp theo số nhà 34  -->02 đường D19, Dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lai Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-01

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-03

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-04

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-05

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-06

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-07

11,000,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-08

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-10

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-11

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-12

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-13

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-14

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-15

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-16

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-17

SHOPHOUSE 125 m² ĐỐI DIỆN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

  • Tên đường trước nhà D20
  • Các căn IV.16-18 --> đến IV.16-34 được cấp số nhà 33==>01 đường D20 dự án nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm, khu phố Phước Lại , Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-18

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-19

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-20

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-21

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-22

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-23

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-24

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-25

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-26

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-27

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-28

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-29

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-30

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-31

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-32

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-33

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.16-34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *