Chi tiết 18 căn nhà vườn tại lốc II.4 dự án Đông Tăng Long – Hưng Lộc, khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG BẮC – ĐUÒNG N12 LỘ GIỚI 12M
  • Các lô II.4-01 đến II.4-09  được cấp số nhà 02-->18 đường N12, khu nhà ở thấp tầng Ba Son, Khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

 

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-01

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-02

10,600,000,000 

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-03

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-05

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-06

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-07

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-08

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-09

HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG N11 LỘ GIỚI 10M
  • Các lô II.4-10 -->II.4-18 được cấp số nhà 19-->03 đường N11, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, Khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-10

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-11

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-12

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-13

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-14

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-15

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-16

11,500,000,000 

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-17

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.4-18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *