Chi tiết 20 căn nhà vườn liên kế tại lốc II.7 dự án Đông Tăng Long – Hưng Lộc khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG N12 – LỘ GIỚI 12M
  • Các căn II.7-01 --> II.7-10 được cấp số nhà 20  -->38 đường N12 dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Tp Thủ Đức.

 

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-01

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-02

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-03

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-04

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-05

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-06

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-07

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-08

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-09

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-10

HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG N11 – LỘ GIỚI 10M
  • Các lô II.7-11 --> II.7-20 được cấp số nhà 39  --> 21 đường N11, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, Khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

 

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-11

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-12

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-13

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-14

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-15

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-16

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-17

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-18

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-19

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.7-20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *