Chi tiết 20 căn nhà vườn liên kế tại lốc II.8 dự án Đông Tăng Long – Hưng Lộc khu đô thị Đông Tăng Long

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG N11 LỘ GIỚI 10M
  • Các căn II.8-01 -->II.8.10 được cấp số nhà 60 -->78 đường N11 , dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, Khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-10

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-09

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-08

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-07

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-06

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-05

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-04

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-03

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-02

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-01

HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG N5 LỘ GIỚI 12M
  • Các căn nhà II.8-11 -->II.8-20 được cấp số nhà 115 -->97 đường N5, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son , khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-11

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-12

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-13

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-14

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-15

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-16

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-17

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-18

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-19

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.8-20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *