Chi tiết 22 căn nhà vườn liên kế tại lốc II.9 dự án Đông Tăng Long – Hưng Lộc khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG N11- LỘ GIỚI 10M
  • Các căn nhà II.9-01 --> II.9-11 được cấp số nhà 40 -->100 đường N11, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-01

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-02

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-03

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-04

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-05

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-06

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-07

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-08

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-09

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-10

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-11

HƯỚNG NAM – ĐƯỜNG N5 – ĐỐI DIỆN CHUNG CƯ
  • Các căn nhà II.9-12 -->II.9-22 được cấp số nhà 137 -->117 đường N5, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-12

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-13

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-14

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-15

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-16

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-17

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-18

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-19

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-20

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-21

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.9-22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *