Chi tiết 54 căn nhà phố liên kế tại lốc II.5 dự án Đông Tăng Long – Hưng Lộc , khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9 Tp Thủ Đức

HƯỚNG BẮC – ĐƯỜNG A1 – ĐỐI DIỆN KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG 8
  • Đường A1 được đổi tên thành Đường N7 lộ giới 20m
    Chủ đầu tư HUD có trách nhiệm là 1/2 con đường.
  • Các căn nhà có mã số II.5-01 -->II.5-27 được cấp số nhà 156 -->208 đường N7, dự án nhà ở thấp tầng Ba Son, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-01

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-02

New

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-03

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-04

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-05

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-06

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-07

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-08

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-09

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-10

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-11

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-12

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-13

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-14

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-15

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-16

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-17

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-18

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-19

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-20

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-21

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-22

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-23

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-24

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-25

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-26

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-27

HƯỚNG NAM ĐƯỜNG N12 LỘ GIỚI 12M
  • Các căn nhà II.5-28 -->II.5-54 được cấp số nhà 53 -->01 , đường N12,khu nhà ở thấp tầng Ba Son, khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh Quận 9 Tp Thủ Đức.

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-28

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-29

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-30

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-31

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-32

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-33

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-34

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-35

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-36

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-37

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-38

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-39

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-40

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-41

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-42

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-43

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-44

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-45

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-46

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-47

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-48

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-49

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-50

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-51

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-52

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-53

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *