1. CÁC CĂN NHÀ  TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH TRƯỜNG LƯU – ĐƯỜNG B1 ( LỘ GIỚI 30M)

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà III.8-6

25,000,000 
Giảm giá!

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-6

14,000,000 
2. CÁC CĂN NHÀ KHU VỰC SHOPHOUSE
Giảm giá!

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-41

13,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-09

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-55

13,000,000 
Giảm giá!

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-6

14,000,000 

DỰ ÁN NHÀ Ở THẤP TẦNG THỦ THIÊM

Chi tiết căn nhà IV.17-10

14,000,000 
3. KHU VỰC NỘI KHU DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG – HƯNG LỘC

DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG - HƯNG LỘC

Chi tiết căn nhà II.5-31

? DANH SÁCH ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT…KÍNH MONG QUÝ CÔ (BÁC) , ANH ( CHỊ) THEO DÕI TRÊN LINK DANH SÁCH NÀY. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.