Mặt bằng thiết kế mẫu LK-B* lô góc nhà phố 100 m² ở dự án khu nhà số 4 – Đông Tăng Long – An Lộc

Các lô có thiết kế mẫu LK B* bao gồm lô II.15-01 và II.15-23
Các lô có thiết kế mẫu LKB bao gồm II.15-30 và II.15-30 [ Đối xứng mẫu ]

 • Mặt bằng tổng thể

 • Mặt bằng tầng trệt

 • Mặt bằng lầu 1

 • Mặt bằng lầu 2

 • Mặt bằng lầu 3

 

 • Mặt bằng tầng mái

 

 • Mặt cắt A – A

 

 • Mặt cắt B – B

 • Mặt cắt trục A – B

 • Mặt cắt trục 1 – 4

 • Mặt cắt trục đứng B- A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *