CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG TĂNG LONG

Chi tiết căn nhà IV.16-07

11,000,000,000 

Cho phép đặt hàng trước